Open positions - Овергаз

Open positions

Open positions

Overgas is the largest private investor in the gas sector in Bulgaria. The company implements the full technological cycle: design, delivery, construction, investor control, maintenance and operation of gas distribution networks. Turnkey gasification.
If you want to become part of our team, apply by selecting a suitable position for you.

Експерт „Вътрешни комуникации и мониторинг“

"Овергаз Мрежи" АД търси инициативен и креативен специалист с опит в комуникациите, който да се присъедини към екипа на звено "Вътрешни комуникации".
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Идентифицира информационни поводи и създава съдържание относно дейността на компанията.
  • Извършва ежедневен мониторинг на медийната информационна среда (в печатни и онлайн източници) в различни сфери, съотносими към интересите на компанията.
  • Поддържа вътрешнофирмените комуникационни канали на компанията и актуалността на информацията в тях.
  • Съдейства за публикуването на статии относно дейността на дружествата в Групата Овергаз и изготвя стенограми от звукови информационни носители.
  • Участва в реализацията на проекти и мероприятия, утвърждаващи фирмената култура.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:
 

  • Висше образование – завършена бакалавърска степен (хуманитарна специалност).
  • Минимум една година опит на подобна позиция. Специализации или опит в сферата на енергетиката ще се счита за предимство.
  • Компютърна грамотност- много добри умения за работа с MS Office и Internet.
  • Езикова подготовка – владеене на английски език на ниво B2.
  • Проактивност, отговорност, прецизност, умения за ефективна комуникация и работа в екип.

Ако Вие сте този човек, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Освен автобиографията ще ви помолим да прикачите и кратко мотивационно писмо на тема „Двата успеха, с които се гордея”.
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук. Желаем Ви успех!
Apply View all