Open positions - Овергаз

Open positions

Open positions

Overgas is the largest private investor in the gas sector in Bulgaria. The company implements the full technological cycle: design, delivery, construction, investor control, maintenance and operation of gas distribution networks. Turnkey gasification.
If you want to become part of our team, apply by selecting a suitable position for you.

Експерт „Разчети с доставчици“ към процес „Счетоводство“

Екипът на отдел "Счетоводство" в "Овергаз Мрежи" АД търси да назначи организиран и прецизен специалист с опит в областта на счетоводното отчитане.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Осчетоводява първични счетоводни документи – фактури, материални запаси, работни заплати, дълготрайни активи;
  • Участва в инвентаризации;
  • Изготвяне на справки за НАП, НОИ, НСИ;
  • Осигурява синтетично и аналитично счетоводно отчитане.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше образование – специалност „Счетоводство“;
  • Минимум 3 години опит като счетоводител;
  • Допълнителни квалификации – обучения по МСФО;
  • Компютърни умения – умения за работа с Ажур и/или SAP-ERP, MS Office;
  • Умения за работа в екип и ефективна комуникация, организираност и прецизност, познаване на законодателството.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. 
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем Ви успех.

 

Apply View all