Open positions

Open positions

Overgas is the largest private investor in the gas sector in Bulgaria. The company implements the full technological cycle: design, delivery, construction, investor control, maintenance and operation of gas distribution networks. Turnkey gasification.
If you want to become part of our team, apply by selecting a suitable position for you.

Експерт "Изграждане на газоразпределителната мрежа" за регион София

"Овергаз Мрежи" АД обявява вътрешен и външен подбор за Експерт "Изграждане на газоразпределителната мрежа" за регион София. Търсим инициативен и отговорен специалист с опит в строително - инвестиционния процес при изграждане на техническа инфраструктура.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Огранизира с представител на Общината, Строителя и Строителен надзор откриване на строителна площадка.
 • Изготвя опис на строежа, който ще бъде възложен за строително-монтажни работи /СМР/, възлага проект за временна организация на движението /ВОД/, съгласува графици за СМР, осигуряване на маршрутни листи, депо за инертни материали.
 • Координира задачи по проекти, включително планиране и отчитане на извършената работа.
 • Осъществява комуникация с доставчици, подизпълнители и партньори.
 • Организира комисия съвместно с представител на Общината за приемане на възстановителните работи.
 • Участва в подготовката на акт обр.15 за приключване на СМР.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование.
 • Специализации- в сферата на енергетиката и ГИС- системи.
 • Минимум 3 години опит в строително-инвестиционна компания.
 • Отлични умения за работа с MS Office, Microsoft Project; опит при работа със SAP и JIRA ще се счита за предимство.
 • Владеене на английски език- ще се счита за предимство.
 • Прецизност и добри организационни умения, умения за работа в екип и под напрежение.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех!

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Apply View all