Open positions - Овергаз

Open positions

Open positions

Overgas is the largest private investor in the gas sector in Bulgaria. The company implements the full technological cycle: design, delivery, construction, investor control, maintenance and operation of gas distribution networks. Turnkey gasification.
If you want to become part of our team, apply by selecting a suitable position for you.

Старши експерт "Аварийна служба" за гр. Стара Загора

"Овергаз Мрежи" АД обявява вътрешен и външен подбор за кандидат с желание за развитие в процес "Аварийна служба", който да се присъедини към екипа на компанията като дежурен диспечер.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Сменен режим на работа в процес "Аварийна служба", която включва:

  • Изпълняване задълженията на дежурен диспечер от Диспечерски център, съгласно Наредба № 12 за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителната мрежи.
  • Изготвяне на отчети за потреблението на природен газ по изходни точки от газопреносната мрежа.
  • Изготвяне на баланс на природния газ.
  • Управление на режимите на газоразпределителните мрежи- работен, авариен, ограничителен.
  • Систематизиране и анализ на данните за разход и технологичните параметри на природния газ, получавани чрез SCADA  система.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше инженерно или средно техническо образование.
  • Професионален опит - 3 год. в областта на газоснабдяването.
  • Компютърни умения – MS Office (Word, Excel).
  • Владеенето на английски език на работно ниво ще се счита за предимство.
  • Умения за взимане на решения и психологическа/ емоционална устойчивост, умения за планиране и организиране на работния процес, анализ и систематизация, умения за работа в екип и ефективна комуникация.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Apply View all