Open positions - Овергаз

Open positions

Open positions

Overgas is the largest private investor in the gas sector in Bulgaria. The company implements the full technological cycle: design, delivery, construction, investor control, maintenance and operation of gas distribution networks. Turnkey gasification.
If you want to become part of our team, apply by selecting a suitable position for you.

Експерт "Разчети с доставчици"

Овергаз е най-голямата частна компания, която инвестира в областта на природния газ в България и привлича все повече специалисти, които желаят да започнат работа в сферата на енергетиката. Вече повече от 30 год. водещи за нас са лоялността и прозрачността в работата.

Ние от Овергаз вярваме, че мисията на човек е да бъде полезен и само създавайки за другите, може да изгражда себе си.

Още от самото създаване на компанията Овергаз инвестира дългосрочно в собствени проекти, насочвани към обществото. Важни елементи на всички тези инициативи са съпричастността, лидерството, участието и ангажираността на служителите.

Ако Вие сте комуникативна личност с аналитично мислене и внимание към детайла, имаме интересно предложение за Вас. Ние търсим опитен професионалист, който да се присъедини към екипа ни като Експерт "Разчети с доставчици".

 

Описание на длъжността:

  • Осчетоводява първични счетоводни документи – фактури, материални запаси, работни заплати, дълготрайни активи;
  • Участва в инвентаризации;
  • Изготвяне на справки за НАП, НОИ, НСИ;
  • Осигурява синтетично и аналитично счетоводно отчитане.

 

От Вас очакваме:

  • Висше образование – специалност „Счетоводство“;
  • Минимум 3 години опит като счетоводител;
  • Допълнителни квалификации – обучения по МСФО;
  • Компютърни умения – умения за работа с Ажур и/или SAP-ERP, MS Office;
  • Умения за работа в екип и ефективна комуникация, организираност и прецизност, познаване на законодателството.

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Apply View all