Open positions

Open positions

Overgas is the largest private investor in the gas sector in Bulgaria. The company implements the full technological cycle: design, delivery, construction, investor control, maintenance and operation of gas distribution networks. Turnkey gasification.
If you want to become part of our team, apply by selecting a suitable position for you.

Експерт "Сервизен център"- гр. Пещера

"Овергаз Мрежи" АД търси отговорен кандидат с желание за развитие в експлоатацията и поддръжката на газоразпределителни мрежи, който да се присъедини към екипа на един от Серизните центрове на "Овергаз Мрежи" АД в гр. Пещера.
 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Поддръжка на газовата инфраструктура и аварийната готовност- познава топологията на газоразпределителната мрежа /ГРМ/ и елементите й, извършва ремонт и подмяна на аварирали елементи. Отбелязва извършените дейности по ГРМ. Информира диспечерите за отстраняването и локализирането на аварии, участва в изготвянето на документации, свързани с аварии.
 • Диагностика и сервиз- изпълнява работи по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ.
 • Измерване и отчитане- изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване. Изпълнява дейности по присъединяване на потребители към ГРМ.
 • Управление на качеството- изпълнява дейности, свързани с проверка качеството на газа.
 • Управление на капацитета- изпълнява дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждане на отчетите в база данни.
 • Изпълнява сервиза на сградни газови инсталации, битови газови инсталации и монтаж на газови уреди.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше или средно техническо образование- специалност „Газова техника” ще се счита за предимство.
 • Опит на подобна позиция, както и умение за заваряване на полиетиленови/стоманени тръби ще се считат за предимство.
 • Компютърни умения – добро владеене на MS Office.
 • Езикова подготовка – владеене на английски и/ или руски език на работно ниво ще се счита за предимство.
 • Шофьорска книжка.
 • Отговорност, умения за ефективна комуникация и работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех!

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Apply View all