Технологии

Двадесетгодишният опит на Овергаз в проектирането, инженеринга и експлоатацията на газопреносни мрежи е гаранция за експертизата, с която разполагаме и за наличието на квалифицирани специалисти, които да доставят подходящото технологично енергийно решение за Вашия бизнес.

Ние можем да проектираме и внедрим за ефективността на Вашия бизнес цялостни енергийни решения с най-модерните технологии.