Инициативи за и с общността

Инициативи за и с общността

„Мечтаем за едно по-добро общество за себе си и за своите деца. Общество, в което не се очаква да направиш хората добри със закон и с принуда. Общество, в което хората са заедно, защото имат нужда един от друг. В което всеки се старае да реализира своите очаквания и да поеме своите отговорности. Общество, в което хората са солидарни, съпричастни и готови за сътрудничество. В което не институциите диктуват живота на хората, а гражданите налагат дневния ред на институциите.”

Сашо Дончев,
Създател на Овергаз

  Ние в Овергаз споделяме ценности и изграждаме своята култура на работа, водени от желанието да бъдем полезни за себе си, за своите клиенти и партньори и за обществото, от което сме част. Не можем да бъдем равнодушни към това, което се случва около нас, и осъзнаваме, че съпричастността и помощта имат нужда от нашите действия.
За нас корпоративната социална отговорност не е задължение или модерна тенденция, която следваме, нито ни е вменена от някого. Ангажираността ни в полза на обществени каузи е част от нашето кредо от самото създаване на Овергаз вече повече от 30 години.

Наред с основната ни мисия – да осигурим достъп до екологично чиста, ефективна и икономична енергийна алтернатива,каквато е природният газ, ние вярваме, че светът се движи от доброто, че само съчувствие не е достатъчно и че ние самите сме част от промяната.

Вярваме още, че българската мечта ще се сбъдне благодарение на усилията на цялото ни общество и можещите хора. Вярваме, че промяната, за която мечтаем, е възможна, когато усилията на хора и компании всеки ден се множат. И се радваме, че не сме сами в тази кауза. Затова Овергаз е един от първите членове на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и следва неотлъчно 10-те световни принципа на отговорния бизнес и управление:
Като член на световната инициатива и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Овергаз възприе, подкрепя и прилага в своята дейност и сфера на влияние 10-те принципа на организацията:

Да зачита и подкрепя опазването правата на човека; Да гарантира необвързване с действия, нарушаващи правата на човека; Да приеме свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне; Да премахне всякакви форми на насилствен и принудителен труд; Да премахне детския труд; Да изкорени дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия; Да подкрепя превантивните подходи в опазването на околната среда; Да подема и поддържа инициативи, стимулиращи по-голяма отговорност към околната среда; Да насърчава развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда; Да подкрепя антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.
Компанията следва дългогодишния си ангажимент към обществото и поема пълна отговорност за въздействието на своята дейност, като постоянно търси начини да носи повече ползи за обществото и своите клиенти.

От позицията на отговорен корпоративен гражданин Овергаз прилага най-добрите производствени и търговски практики, развива дейността си с грижа, поставя акцент върху опазването на природата, осигурява здравословни и безопасни условия на труд за своите служители, инвестира в разгръщането на човешкия потенциал.

Всяка година компанията ни публикува данни и информация за напредъка си по целите за устойчиво развитие, както и осъществените проекти в подкрепа на устойчивото развитие и социалната ни отговорност:


„Гордея се с труда на моите родители“

Инициативата цели да покаже на децата, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява. Всяка година за един ден „Овергаз“ отваря врати за децата на своите служители и чрез специална образователна програма представя спецификата на различните професии и дейности. Програмата помага на деца и младежи да направят своя информиран избор на бъдещата си професия.

Кампанията #BeatMedicineWaste

Информационната кампания за правилното изхвърляне на лекарства с изтекъл срок на годност „Лек за теб, лекота за природата“ #BeatMedicineWaste се организира от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с експертен партньор Байер България. С активното участие на своите служители Овергаз се включва в гражданската инициатива и отвръща на призива: Да опазим лекотата на природата, като оставим лекарствата за себе си!

Базар на професиите

„Базарът на професиите“ е инициатива, която среща деца и младежи с любимите им професии, представени от водещи компании и професионалисти. Събитието е продължение на „Гордея се с труда на моите родители“, подпомага ранното кариерно ориентиране и насърчава съзнателния избор на професия. Базарът е най-голямото публично изложение за представяне на професии пред ученици, в което Овергаз се включва всяка година чрез разкази за пътя на природния газ, интересните и динамични професии в компанията.
От самото си създаване през 1991 г. до момента, Овергаз инвестира дългосрочно в стойностни проекти, насочени към българското общество. Вниманието и усилията ни са насочени в реализацията и подкрепата на инициативи в следните области:

Корпоративната социална отговорност

Глобален договор на ООН

Колективни проекти в рамките на БМГД

Овергаз инициативи