Инициативи за общността

Инициативи за общността

„Мечтаем за едно по-добро общество за себе си и за своите деца. Общество, в което не се очаква да направиш хората добри със закон и с принуда. Общество, в което хората са заедно, защото имат нужда един от друг. В което всеки се старае да реализира своите очаквания и да поеме своите отговорности. Общество, в което хората са солидарни, съпричастни и готови за сътрудничество. В което не институциите диктуват живота на хората, а гражданите налагат дневния ред на институциите.”

Сашо Дончев,
Създател на Овергаз

 Ние, в Овергаз, споделяме ценности и култура, определени от етимологията на думата „компания“, която означава „Заедно за хляба“, или иначе казано „Хората, с които споделям хляба си“.
Нашето Овергаз семейство обединява хора, които са избрали тази компания, за да реализират себе си и своето можене и да бъдат полезни.
Хора, които не са равнодушни към това какво се случва около тях - в компанията и обществото - и за които съпричастността и помощта на човека до тях не са просто думи.Корпоративната социална отговорност за нас не е задължение, не е и моден тренд, който следваме, нито ни е вменена от някого. Ангажираността ни в полза на обществени каузи е част от нашето кредо вече почти 30 години.

Наред с основната ни мисия – да осигурим достъп за всички до екологично чистата, ефективна и икономична енергийна алтернатива - природния газ, ние вярваме, че светът се движи от доброто, че само съчувствие не е достатъчно и че ние самите сме част от промяната.

Ние вярваме, че българската мечта ще се сбъдне благодарение на усилията на високообразовани и можещи българи. Вярваме, че промяната, за която мечтаем, е възможна, когато усилията на хора и компании всеки ден се множат. И се радваме, че не сме сами в тази кауза.
Като член на световната инициатива и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Овергаз възприе, подкрепя и прилага в своята дейност и сфера на влияние 10-те принципа на организацията:

да зачита и подкрепя опазването правата на човека;да гарантира необвързване с действия, нарушаващи правата на човека;да приеме свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне;да премахне всякакви форми на насилствен и принудителен труд;ефективно да се премахне детския труд;да изкорени дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия;да подкрепя превантивните подходи в опазването на околната среда;да подема и поддържа инициативи, стимулиращи по-голяма отговорност към околната среда;да насърчава развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда;да подкрепя антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.
Ангажираността на Овергаз и служителите й, за устойчиво развитие на света, бе лично заявена и пред Негово Превъзходителство Бан Ки-Мун, Генерален секретар на ООН, по време на посещението му в България през 2011 г. . Компанията следва дългогодишния си ангажимент към обществото и поема пълна отговорност за въздействието на своята дейност.

От позицията на отговорен корпоративен гражданин „Овергаз“ , прилага най-добрите производствени и търговски практики, развива бизнеса си с оглед грижата и опазването на природата, осигурява здравословни и безопасни условия на труд за своите служители, инвестира в разгръщането на човешкия потенциал.


„Гордея се с труда на моите родители“

Инициативата цели да покаже на децата, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява. Всяка година за един ден „Овергаз“ отваря врати за децата на своите служители и чрез специална образователна програма представя спецификата на различните професии и дейности. Програмата помага на деца и младежи да направят своя информиран избор на бъдещата си професия.

Програмата „Отговорният избор“

Цели да изведе на преден план прозрачността в отговорното производство и предлагане от страна на компаниите, както и да покаже на потребителите, че със своите ежедневни покупки те имат силата да променят производствените практики, да управляват „модата”, налагана от производители и рекламодатели, да възпитават у себе си култура на отговорен избор и потребление. Инициативата включва вътрешно-фирмени обучения за служители с различна тематика: правата на потребителите, финансова грамотност, разхищаването на храна и др.

„Игри за добрини“

Ежегодните спортни турнири „Игри за добрини“ всяка година ни показват, че отговорните компании, доброто здраве на служителите, спортът и благотворителните каузи могат да вървят ръка за ръка. Чрез участието си в мероприятията по футбол, тенис, волейбол, колоездене, тенис на маса и др. всяка компания се бори за избрана от нея социална кауза. Отборът-победител получава наградния фонд в съответната дисциплина и я дарява в полза на нуждаещи се.
От самото си създаване през 1991 г. до момента, Овергаз инвестира дългосрочно в стойностни проекти, насочени към българското общество. Вниманието и усилията ни са насочени в реализацията и подкрепата на инициативи в следните области:

Корпоративната социална отговорност

Глобален договор на ООН

Колективни проекти в рамките на БМГД

Овергаз инициативи