Инициативи, в полза на общността

В полза на общността

„Социалната отговорност не е алтруизъм, не е задължение, а трябва да е потребност. Потребност на всеки един от нас в трудовия процес." Това кредо неизменно обединява и ангажира служителите на Овергаз в общественополезни каузи, сред които са грижа за хората, природата, културното наследство.

Една от инициативите ни за създаване на общност и като противодействие срещу отчуждението и безразличието е Денят на доброволчеството. Това е традиция, която с времето се превърна в необходимост за служителите и която насърчава емоционалната връзка с компанията, с нейната идентичност и култура.

С инициативите си често насочваме вниманието си към места и каузи, останали незабелязани от другите. Правим го, защото вярваме, че светът се движи от Доброто, че само съчувствие не е достатъчно и че ние самите сме част от промяната.

Доброто няма граници и се разпростира до всички градове, в които Овергаз работи - Бургас, Варна, Кюстендил, Нова Загора, Разлог, Банско, Разград, Попово, Русе, Петрич, Стара Загора, Ямбол, Асеновград, Първомай, Ловеч, Пазарджик, Мездра, Монтана, Велико Търново, София и др.
През 2016 г. Овергаз се включи и в кампанията „Доброволчеството е ценност" на TimeHeroes.

Екипът на Овергаз вярва, че чрез добротворчество се придобиват ценни професионални качества като самоинициатива, отговорност, умения за работа с хора, управление на времето, вътрешна мотивация, мислене за работата като за кауза. Затова компанията зачита този опит и при подбора и наемането на нови служители. Служителите участват и в дарителски акции в помощ на колеги, попаднали в трудна ситуация.