Дуално обучение

Дуално обучение

Дуално обучение 

От есента на 2016 г. в  София, Русе и Ямбол стартира нова форма за подготовка на инженерни и технически кадри – дуално обучение. Учениците от професионалните гимназии ПГТЕ „Хенри Форд”, София; ПГПТ  „Атанас Ц. Буров”, Русе и ПГ „Иван Райнов”, Ямбол едновременно изучават теорията по професията и практикуват наученото в нашите сервизни центрове. По учебен план учениците от XI и XII клас работят в сервизните ни центрове в София, Русе и Ямбол под ръководството на наставници - опитни колеги, изявени професионалисти.

Какво печелят учениците?

Изучават професията в реална работна среда и за периода на обучение стават част от екипа на сервизния център. Получават трудово възнаграждение на базата на договор, а работата им се зачита за трудов стаж.

Успешното представяне на изпитите на края на обучението им носи Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация – трета степен.

При показани умения, мотивация и отговорност най-изявените от тях имат възможност да продължат да се развиват професионално в направление „Производство” на компанията.