Мисия, визия и ценности

МИСИЯТА на ОВЕРГАЗ е да бъдем полезни за своите служители, клиенти и доставчици, т.е. мисията е да бъдем една добра компания.

ВИЗИЯТА на ОВЕРГАЗ е, че успехът се измерва с ползите, които създаваме за другите на базата на своята професия и категоричното си разбиране за професионален дълг, професионална чест и професионална гордост.

ЦЕННОСТИТЕ на ОВЕРГАЗ, които са в основата на ценностната система на компанията, са: индивидуални човешки права, свобода и справедливост.  Политика по качеството

Сертификат по ISO

ISO Certification