Мисия и визия

Ние от Овергаз вярваме, че:

  • мисията на човека е да бъде полезен;
  • свободният труд е творчество;
  • само създавайки за другите, можем да изграждаме себе си;
  • по този начин можем да бъдем пример за децата си;
Още от самото създаване на Овергаз ние не сме преставали да инвестираме дългосрочно в собствени проекти, насочвани към обществото. Важни елементи на всички тези инициативи са съпричастността, лидерството, участието и ангажираността на служителите.  Практиката ни е насочена в четири посоки. И те са хармонични на професионалната мисия на Овергаз:

  • образование;
  • култура и изкуство;
  • екология и околна среда;
  • подпомагане на общността;
Средствата, които нашата компания отделя за програмата си в полза на обществото, са непренебрежима част от годишната чиста печалба на Овергаз. Никой не ни задължава да инвестираме средства извън пряката ни мисия – осигуряване на достъп за всички до екологично чистия и евтин природен газ. Но ние го правим с пълното съзнание, че когато помагаш навреме, помагаш двойно.

Ние подкрепяме проекти, които са неотменен обществен интерес. Уважаваме идеи, пред чийто резултат българските граждани са равни.

Ще ни видите да залесяваме нови гори, на мястото на опожарените или изсечените, макар че това не влиза в пряката ни производствена дейност. Правим го заради природата на България, която принадлежи на всички ни.

Ще срещнете името ни в най-модерните проекти за българското образование. Инвестираме там, защото вярваме, че българската мечта ще се сбъдне в резултат на усилията на високообразовани и можещи млади българи.

Политика по качеството.