Спонсорства

Овергаз винаги е подкрепял проекти от значим обществен интерес, защото сами проектираме обществото, в което искаме да живеем. Част от инициативите, които Овергаз традиционно реализира или подкрепя, са:

виж повече

Инициативи в подкрепа на „Българско школо“ – личният проект на Ева и Сашо Дончеви, като гостувания на театрални спектакли, творци, музиканти, писатели, инженери, които да посяват зрънца в израстването на децата.
Прочети повече

виж повече

Филмовите фестивали – 'So Independent', който представлява независимото кино в югоизточна Европа и 'Master of Art' – първият на Балканите международен филмов фестивал за документални филми, посветени на изкуството.
Прочети повече

виж повече

Конкурс за млади изобретатели на фондация 'Миню Балкански';
Прочети повече

виж повече

Националният куклено–театрален фестивал „Михаил Лъкатник“, който се провежда от Държавния куклен театър „Георги Митев – Жоро“, Ямбол;
Прочети повече
Състезанията „Лингвистично кенгуру“ и „Четящо кенгуру“ на фондация „Млада България“ – досега в образователните и занимателни надпревари са участвали над 50 000 деца на възраст от 8 до 19 години;

виж повече

Филмовият фестивал „Мастер оф Арт“ е уникално културно събитие и единственият в Източна Европа международен филмов фестивал за документални филми за изкуство. Той се провежда в три града в България — София, Пловдив и Варна.;
Прочети повече
Издаването на книги, сред които са луксозният том „50 златни български филма“, биографията на Лешек Балцерович от Витолд Гадомски, „Вековете на Буров“ от Николай Увалиев, „Александър Стамболийски – публицистика“ от Милена Стамболийска, „Алманах България“, събрани съчинения на поета Любомир Левчев и много други
Стойностни и значими театрални постановки, защото театърът е нужен именно в трудни и объркани времена, театърът ни е нужен особено сега, когато усещането за „на ръба“ е осезаемо. 19 години Овергаз бе генерален спонсор на театралните награди 'Аскеер'.
Други стойностни проекти, които отговарят на ценностите и приоритетите на Овергаз

Основни насоки и принципи при кандидатстване за спонсорство:

 
  • Подкрепяме предложения, които съответстват на визията, целите, ценностите, приоритетите и посланията на бранда Овергаз и слогана „Всеки има нужда от добра компания“;
  • Подкрепяме предложения, които допринасят за надграждане добрата репутация на бранда Овергаз;
  • Подкрепяме предложения, чиито бенефициенти могат да бъдат причислени към Овергаз общността и имат мултиплициращ ефект;
  • Подкрепяме предложения, които гарантират контрол, отчетност и прозрачност на изразходването на средствата;
  • Спомоществователската дейност се осъществява при договорна обвързаност и строго спазване на счетоводни и законови разпоредби;
  • Заявленията следва да съдържат подробна информация за предлагания проект – време, място, обхват, целева група, предимства и възможности за реклама, размер на търсената помощ/предлагано спонсорство;
  • Средствата, отпускани от Овергаз за спонсорство, се планират в годишния бюджет на компанията за социални и образователни инициативи. Това означава, че предложенията трябва да бъдат подадени до края на предходната година;
  • Не подпомагаме инициативи на политически партии, техни представители или кандидати за политически постове;
  • Не подпомагаме еднократни, единични и случайни инициативи.
Ние не претендираме, че можем да помогнем навсякъде и за всичко, но се опитваме да бъдем полезни.

Кандидатстване

Заявленията трябва да бъдат адресирани до г-н Сашо Дончев, Председател на Съвета на директорите на „Овергаз Мрежи“ АД, на пощенски адрес: София 1407, ул. "Филип Кутев" 1 или на e-mail: [email protected], тел. (+359 2) 4283 283; Решение за подкрепа или отказ се взима от ръководството на компанията, след което кандидатът бива уведомен.