Дни за отчети

Виж повече

За моя Бизнес

Природен газ за Вашия бизнес
В съвременния бизнес свят, да бъдеш социално и екологично отговорен е по-важно от всякога. Всъщност, Вашите клиенти не само се надяват да бъдете отговорни, те все повече изискват това от Вас.С природния газ, Вие можете да вземете правилното енергийно решение, докато се наслаждавате на ползите, които той носи на Вас и на Вашия бизнес.

виж повече

Предимства

виж повече

Калкулатор

Заявление присъединяване

Овергаз Мрежи

Общини Банско и Разлог

Община Бяла

Община Карнобат

За Вашите нужди от енергия, Овергаз осигурява услугите по разпределение и снабдяване с природен газ.Клиентите на Овергаз, в зависимост от потребителската група, в която попадат, заплащат разпределението и снабдяването с природния газ по цена, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Цени на природния газ