Дни за отчети

Виж повече

За моя Бизнес

Природен газ за Вашия бизнес
В съвременния бизнес свят, да бъдеш социално и екологично отговорен е по-важно от всякога. Всъщност, Вашите клиенти не само се надяват да бъдете отговорни, те все повече изискват това от Вас. С природния газ, Вие можете да вземете правилното енергийно решение, докато се наслаждавате на ползите, които той носи на Вас и на Вашия бизнес.

виж повече

Предимства

виж повече

Калкулатор

Заявление присъединяване

Овергаз Мрежи

Общини Банско и Разлог

Община Бяла

Община Карнобат

За Вашите нужди от енергия, Овергаз осигурява услугите по разпределение и снабдяване с природен газ. Клиентите на Овергаз, в зависимост от потребителската група, в която попадат, заплащат разпределението и снабдяването с природния газ по цена, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Цени на природния газ