Дни за отчети

„Овергаз Мрежи" АД, като оператор на газоразпределителни мрежи и в съответствие с Общите условия за разпределение и снабдяване с природен газ на потребители за стопански нужди, обявява график за отчитане на стопански потребители през 2022 г.

Графикът представен по-долу се отнася за всички населени места, където компанията предлага услугите по разпределение и снабдяване на природен газ.

Месец

Период за отчитане

  Януари

01.02.2022г. - 02.02.2022г.

  Февруари

01.03.2022г. - 02.03.2022г.

  Март

31.03.2022г. - 01.04.2022г.

  Април

30.04.2022г. - 01.05.2022г.

  Май

31.05.2022г. - 01.06.2022г.

  Юни

30.06.2022г. - 01.07.2022г.

  Юли

31.07.2022г. - 02.08.2022г.

  Август

31.08.2022г. - 01.09.2022г.

  Септември

30.09.2022г. - 01.10.2022г.

  Октомври

01.11.2022г. - 02.11.2022г.

  Ноември

30.11.2022г. - 01.12.2022г.

  Декември

02.01.2023г. - 03.01.2023г.