Какво плащате с месечната си сметка?

Виж повече

Цени на природния газ

Цени на природния газ

За моя ДомЗаявление за присъединяване

Овергаз Мрежи

Общини Банско и Разлог

Община Бяла

Община Карнобат

За моя БизнесПрироден газ за Вашия бизнес
В съвременния бизнес свят, да бъдеш социално и екологично отговорен е по-важно от всякога. Всъщност, Вашите клиенти не само се надяват да бъдете отговорни, те все повече изискват това от Вас.С природния газ, Вие можете да вземете правилното енергийно решение, докато се наслаждавате на ползите, които той носи на Вас и на Вашия бизнес.

За Вашите нужди от енергия, Овергаз осигурява услугите по разпределение и снабдяване с природен газ.Клиентите на Овергаз, в зависимост от потребителската група, в която попадат, заплащат разпределението и снабдяването с природния газ по цена, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Ел.енергия
Газьол
Пропан-бутан
Котелно гориво
Природен газ
Въглища
Топлинна енергия

Овергаз Мрежи

Общини Банско и Разлог

Община Бяла

Община Карнобат