Прес кит

За Овергаз
Основана през 1991 г., Овергаз е най-голямата частна газова компания в страната. Нейната основна цел е да предостави енергийна алтернатива и да направи природния газ достъпен за българските граждани. Инвестициите, само "на зелено", надхвърлят 320 милиона евро. Компанията е ориентирана към потребителите, съблюдава принципите на добрите търговски практики и приема пазарните правила като стимул за развитие. Анализите на агенциите за кредитен рейтинг потвърждават отличните пазарни позиции на дружеството и непрекъснатото нарастване на потребителите му.

Публични комуникации