Овергаз Техника

„Овергаз Техника“ АД предлага услугата "Технически надзор на съоръжения" в проектирането, изграждането и експлоатацията на газови съоръжения и инсталации. Активно се ангажира в реализацията на съвременни инфраструктурни и други инженерни проекти с приоритет в развитието на пазара на природен газ.
Петър Шопов
Изпълнителен директор
Професионална реализация

Петър Шопов е Изпълнителен директор „Овергаз Техника” АД от август 2011 г. и Управител на „Оу Джи Тех” ЕООД от юли 2013 г. Професионалният му път в семейството на Овергаз започва през септември 1995г. като Специалист “Проектиране на газови съоръжения” в „Газоснабдяване Ямбол”  ООД.

През години е заемал длъжностите: Специалист  “Проектиране на газови съоръжения и инсталации и ведомствен технически надзор” „Газоснабдяване Ямбол” ООД (1999 – 2000 г.); Инспектор “Ведомствен технически надзор” „ЯМБОЛГАЗ 92” АД (2000 – 2001 г.); Специалист „Изпълнение на инвестиционния процес”, отдел “Договориране и изпълнение на инвестиционния процес”, дирекция “Капитално строителство”„Овергаз Инк.” АД (2001 – 2003 г.); Главен специалист „Въвеждане в експлоатация”, отдел “Договориране и изпълнение на инвестиционния процес”, дирекция “Капитално строителство”.„Овергаз Инк.” АД (2003 – 2004 г.); Главен специалист „Реализация на строителството”, дирекция “Строителство”, направление “Производство”„Овергаз Инк.” АД (2004 – 2005 г.); Началник отдел „Реализация на строителството”, дирекция “Строителство”, направление “Производство”.„Овергаз Инк.” АД (2005 – 2006 г.); Началник отдел „Производствено - технологичен”, дирекция “Производствено диспечерски център”, направление “Корпоративен бизнес” „Овергаз Инк.” АД (2006 г.); Началник отдел „Експлоатация и сервиз”, дирекция “Газоразпределителни мрежи”, направление “Разпределение на природен газ”.„Овергаз Инк.” АД (2006 – 2007 г.); Заместник изпълнителен директор„Овергаз Техника” АД (2007 – 2011 г.).