За моя Дом - Овергаз
Slider

За моя Дом

Природният газ е модерен и популярен източник на енергия и предпочитана алтернатива на хиляди български домакинства. Икономично, безопасно и екологично решение, което комплексно може да задоволи енергийните нужди за отопление, гореща вода и готвене.

виж повече

Предимства

виж повече

Калкулатор

Препоръки за оптимизиране на разходите за енергия


Препоръки за оптимизиране на разходите за енергияНаучете повече за правилният избор на уреди, правилното израждане на газовата инсталация и услвията на сградата.

Повече тук

Цена на природния газ

Ел.енергия
Газьол
Пропан
Газ

Овергаз Мрежи

Общини Банско и Разлог

Община Бяла

Община Карнобат

ЛОЦ 'Овча купел'На основание решение № Ц-28/01.07.2020 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране “Овергаз Мрежи” АД обявява следните цени за потребителите на ЛОЦ „Овча купел”, считано от 01.07.2020 г.:
  • за електрическа енергия – 282.19 лева/МВтч без ДДС
  • за топлинна енергия – 103.08 лева/МВтч без ДДС.
02.07.2020 г.

На основание Параграф 2, алинея 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ДВ., бр.38 от 2020 г.) и Решение Ц-25 от 24.06.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, “Овергаз Мрежи” АД обявява следните цени за потребителите на ЛОЦ „Овча купел” за периода 01.07.2019 г. – 31.03.2020 г.:
  • за електрическа енергия – 303.66 лева/МВтч без ДДС
  • за топлинна енергия – 122.19 лева/МВтч без ДДС.
16.06.2020 г.