Дни за отчети

„Овергаз Мрежи" АД, като оператор на газоразпределителни мрежи и в съответствие с Общите условия за разпределение и снабдяване с природен газ на потребители за битови нужди, обявява график за отчитане на битовите потребители през 2024 г.

Графикът представен по-долу се отнася за всички населени места, където компанията предлага услугите по разпределение и снабдяване на природен газ.

Месец

Период за отчитане

  Януари

29.01.2024г. - 01.02.2024г.

  Февруари

27.02.2024г. - 01.03.2024г..

  Март

29.03.2024г. - 01.04.2024г.

  Април

29.04.2024г. - 01.05.2024г.

  Май

29.05.2024г. - 01.06.2024г.

  Юни

28.06.2024г. - 01.07.2024г.

  Юли

29.07.2024г. - 01.08.2024г.

  Август

29.08.2024г. - 01.09.2024г.

  Септември

28.09.2024г. - 01.10.2024г.

  Октомври

29.10.2024г. - 01.11.2024г.

  Ноември

28.11.2024г. - 01.12.2024г.

  Декември

29.12.2024г. - 02.01.2025г.