Дни за отчети

„Овергаз Мрежи" АД, като оператор на газоразпределителни мрежи и в съответствие с Общите условия за разпределение и снабдяване с природен газ на потребители за битови нужди, обявява график за отчитане на битовите потребители през 2020 г.

Графикът представен по-долу се отнася за всички населени места, където компанията предлага услугите по разпределение и снабдяване на природен газ.

Месец

Период за отчитане

  Януари

29.01.2019г. - 31.01.2019г.

  Февруари

26.02.2019г. - 28.02.2019г.

  Март

28.03.2019г. - 31.03.2019г.

  Април

28.04.2019г. - 01.05.2019г.

  Май

29.05.2019г. - 31.05.2019г.

  Юни

27.06.2019г. - 30.06.2019г.

  Юли

29.07.2019г. - 31.07.2019г.

  Август

29.08.2019г. - 31.08.2019г.

  Септември

27.09.2019г. - 30.09.2019г.

  Октомври

29.10.2019г. - 31.10.2019г.

  Ноември

28.11.2019г. - 30.11.2019г.

  Декември

28.12.2019г. - 31.12.2019г.