Овергаз Мрежи

„Овергаз Мрежи“ АД е първата и най-мащабна частна компания за разпределение на природен газ в България с лицензии за 55 града. Битовите клиенти на „Овергаз Мрежи“ АД са над 60 хиляди домакинства, индустриалните – повече от 3300, училищата, детските градини, болниците, домовете за социално слаби и възрастни хора, духовните домове, както и административните сгради, са над 2000.
Светослав Иванов
Изпълнителен директор
Професионална реализация

Започва кариерата си през 1995 г. в комуникационния отдел на Овергаз. В периода 1994 г. - 2015 г.работи в "Овергаз Инк." АД последователно като Съветник “Икономическа ефективност”, Главен специалист “Икономическа ефективност”, Директор на д-я “Маркетинг и продажби”, Заместник изпълнителен директор – Началник кабинет, Заместник изпълнителен директор направление “Маркетинг, продажби и развитие”, Заместник изпълнителен директор направление “Корпоративно развитие”.

От 2001 г. до 2003 г. е Изпълнителен директор на „Софиягаз" ЕАД. От 2015 г. до момента е Заместник-изпълнителен директор "Маркетинг" на „Овергаз Мрежи“ АД.

Член e на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт. Представлява Овергаз в GEODE – Асоциацията на независимите европейски компании за дистрибуция на газ и електричество и в Германо-българската търговско индустриална камара. Членува в комисия „Енергетика" на Международния делови конгрес.

Образование

Светослав Иванов е магистър по „Автоматизация на електрозадвижванията" и „Индустриален мениджмънт"  в Техническия Университет, София. Има 3-годишна специализация в енергийния бранш в Германия. Владее немски, руски и английски език.