Овергаз Мрежи

„Овергаз Мрежи“ АД е първата и най-мащабна частна компания за разпределение на природен газ в България с лицензии за 55 града. Битовите клиенти на „Овергаз Мрежи“ АД са над 60 хиляди домакинства, индустриалните – повече от 3300, училищата, детските градини, болниците, домовете за социално слаби и възрастни хора, духовните домове, както и административните сгради, са над 2000.
Светослав Иванов
Изпълнителен директор на Овергаз Мрежи АД
Професионална реализация

Г-н Иванов има повече от 25 годишен опит в областта на природния газ. Преминал е през поста изпълнителен директор на 5 големи частни газоразпределителни компании в страната. От 2003-а е заместник изпълнителен директор на „Овергаз Инк." АД, отговорен за корпоративното бъдеще и маркетинговите стратегии. От 2014-а оглавява и корпоративното развитие на „Овергаз Мрежи“ АД. От 2017-а е изпълнителен директор на компанията.

Светослав Иванов е автор на десетки анализи и статии за пазара на природен газ в България и в Европа, активен участник в дебатите за енергийното бъдеще на страната. Участва като главен експерт в разработката на проекта „Национална програма за ускорена газификация“.

Образование

Г-н Иванов е магистър по две специалности - „Автоматизация на електрозадвижванията" и „Индустриален мениджмънт" в Техническия университет, София. Има специализация по енергетика в Германия. Председател е на Управителния съвет на сдружение „Българската асоциация Природен газ“ (БАПГ).Владее немски, английски и руски език.