Овергаз Инженеринг

„Овергаз Инженеринг“ АД е първата инженерингова компания от газовия сектор на България. Тя редовен член на Iploca – Международната асоциация на най-известните световни фирми за проектиране, строителство на тръбопроводи и пренос на природен газ, петрол и петролни продукти, със седалище в Швейцария.
Пламен Дончев
Изпълнителен директор
Професионална реализация

След службата си като офицер в Авиобаза Безмер, от 1991 г. е на работа в Овергаз. Участва в създаването на административно-управленски процеси в „Овергаз Инк.“ АД и „Овергаз Холдинг”АД. Ръководи проекти, свързани с развитието на младите хора чрез образование и спорт. Ръководи етапи от строителството и пускане в експлоатация на Учебен комплекс „Българско школо”. Участва в Бордове за управление на няколко дружества от структурата на „Овергаз Холдинг” АД.

Образование

Завършва Щабен профил във ВНВВУ „Георги Бенковски”, гр. Долна Митрополия.

По-късно в Нов Български Университет защитава магистърска теза „Енергийна сигурност на ЕС в началото на  XXI. век”, а от 2014 г. е Доктор по енергийна сигурност от същия университет. Владее английски и руски.