Газтек

"Газтек Бг" АД е известен с професионализма си бранд на проектантите на газопроводи в България и в съседните й страни от Югоизточна Европа. Компанията е основана през 1995 година с холандско участие. Като прилага холандския опит в газификацията на населени места, компанията бързо въвежда европейските стандарти за газификация.
Валентин Станчев
Изпълнителен директор
Професионална реализация

Валентин Станчев  се присъединява се към групата на Овергаз през 1997 г. До 2002 г. работи като Проектант, Ръководител група и Главен проектант в "Овергаз Инж" ЕООД. От 2002 г. е Главен проектант, Началник отдел "Газови мрежу", Мениджър проект "София", Заместник изп.директор и Изпълнителен директор на “Газтек-БГ“ АД, какъвто е до момента.

Образование

Валентин Станчев има висше техническо образование "Промишлена и битова газификация" от "Минно-геоложкия университет. Св. Иван Рилски" - София.Владее руски и английски език.