Овергаз Директ

"Овергаз Директ" АД е лидер на пазара в битовата газификация. Компания предлага индивидуални и комплексни услуги при реализацията на проекти, повишаващи енергийната ефективност на домове чрез използване на природен газ.

„Овергаз Директ“ координира целия процес по газифициране на Вашия дом от съставянето на идеен проект през възлагането и контрола на фирмите-подизпълнители по част от дейностите в процеса на газификация до избора и монтирането на уредите и пускането в експлоатация на Вашата лична газова инсталация.

За своите клиенти „Овергаз Директ“ предлага широк спектър от услуги включително и уникалната за този бранш „мобилен консултант“, като в удобно за Вас време наш служител ще Ви посети и предложи редица решения за газифициране на Вашия дом.