Овергаз Сервиз

„Овергаз Сервиз“ АД предлага диагностика на газопроводи, поддръжка на съоръжения и метрологично осигуряване на средства за измерване. Компанията цели да гарантира непрекъснатостта на газоподаването и газовата безопасност на мрежите при конкурентни условия.
Тодор Маринов
Изпълнителен директор
Професионална реализация

Тодор Георгиев Маринов става част от семейството на Овергаз през 1998 г. в качеството си на Главен специалист по съоръженията в "Овергаз Инк."АД. От началото до средата на 2006 г. работи като Началник "Отдел метрологически контрол" в "Газтек БГ" АД. От юли 2007 г. до момента е Директор на "Овергаз сервиз"АД  Началото на трудовия му път започва в "Националния център по метрология" като Експерт по приходи и разходи и началник на поверения му отдел (1993 г.-1998 г.).

Образование

Тодор Маринов има висше техническо образование от Техническия университет - София, магистър по "Хидро и пневмотехника" с научна степен "Инженер механик" и допълнителна квалификация в областа на метрологията и системите за управление на качеството.