Овергаз Капитал

„Овергаз Капитал” АД развива успешна кредитна дейност в страната вече 11 години. Компанията има над 15 000 обслужени клиенти, които отново търсят финансовите й услуги и хиляди доволни битови потребители на природен газ. Кредитните продукти на компанията са с прозрачни лихви и такси, с размери и срокове, които ни позиционират между банките и фирмите за бързи кредити.
Светлин Иванов
Изпълнителен директор
Професионална реализация

Светлин Иванов се присъединява към семейството на Овергаз през септември 2008 г. като Старши експерт „Финансиране и данъчен контрол в “Овергаз Инк.” АД. От юли 2014 г. е Прокурист, а от август същата година до момента е Изпълнителен директор на "Овергаз Капитал” АД. Трудовият му път започва през 2003 г. от бек.офиса на “Булфин инвест” АД.

Образование

Светлин Иванов има Висше икономическо обазование по „Финанси“ от УНСС – София.