Инициативи, обвързани с култура и изкуство

Култура и изкуство

Овергаз подпомага утвърдилите се със своето качество "продукти" на българското творчество – знакови театрални постановки, културни събития, изложби и др. В своята история Овергаз е подпомогнал издаването на десетки томове българска художествена, професионална, историческа и биографична литература. Част от тези издания се раздават като дарение на читалища и училища в цяла България.

Спомогнахме и реализирането на знакови театрални постановки. В рамките на 19 години подкрепяме наградите „Аскеер“ . Възприемаме нашето спомоществувателство не като помощ просто за наградите на един български театър, а като подкрепа за цялата българска култура.

С помощта на Фондация „Млада България" ежегодно организираме националния конкурс за млади художници и литератори „Душата на един извор"- единственото по рода си състезание, което стимулира развитието на даровити деца и младежи едновременно в две области – литература и изобразително изкуство.

Като подкрепа на българската култура и идентичност, Овергаз подпомага и Българската православна църква - десетки църкви и храмове в българските градове, включително и сградата на Екзархията ни в Истанбул, са газифицирани безплатно.