Инициативи, свързани с екологията и опазването на околната среда

Екология и околната среда

Благодарение на газификацията и използването на природния газ, стотици хиляди тона вредни вещества и парникови газове се спестяват всяка година. Провеждането на активна екологична политика за подобряване, възстановяване и опазване на околната среда е един от основните приоритети на нашата компания.

Нашата компания е първата в страната, която възстановява българските гори. Още през 2000 г., когато бушуващите с месеци опустошителни пожари изгориха хиляди декари гори в страната, стартирахме един от най-дългосрочните и мащабни проекти „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца”.

Чрез провежданите екологични уроци „Опознай природата и я опазвай” компанията повишава екологичната култура на децата и възпитава отношение към природата. Усилията ни за устойчиво бъдеще и икономически растеж несъмнено вървят ръка за ръка с грижата за природата и разумното използване на ресурсите.

Повече за нашите екологични проекти и инициативи може да научите тук.