Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Изграждане на газоразпределителната мрежа" за гр. София

"Овергаз Мрежи" АД обявява вътрешен и външен подбор за Експерт "Изграждане на газоразпределителната мрежа" за гр. София. Търсим инициативен и отговорен специалист с опит в строително - инвестиционния процес при изграждане на техническа инфраструктура.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Отговаря за подготовката и организацията на строителството на газоразпределителни мрежи (в т.ч. осъществява контрол на качеството, обема и сроковете за изпълнение на договорените СМР; координира действията на участниците в процеса на строителството и приема строителството).
  • Подготвя и провежда държавни приемателни комисии за газоразпределителни мрежи и съоръжения.
  • Възлага и приема монтажа на разрешени за ползване съоръжения.
  • Подготвя и следи за актуалността на паспортите на съоръженията.
  • Осигурява съгласуване на готовата проектна документация, урежда взаимоотношенията по учредяване на вещни права и окомплектова документи за разрешени за строителство инвестиционни проекти.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше образование.
  • Минимум 3 години опит в строително-инвестиционна компания.
  • Отлични умения за работа с MS Office; опит при работа със SAP ще се счита за предимство.
  • Отлични комуникативни умения, умения за планиране и организация, умения за работа в екип и под напрежение, инициативност и способност за довеждане на задачите до край.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу до 28.05.2019 г. Желаем Ви успех.
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички