Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Отговорник "Митническа обработка"

"Овергаз Инк." АД е част от Групата Овергаз – най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Дружеството е лидер на свободния пазар на търговия с природен газ в България с амбиции за заемане на водещо място на регионално ниво. За попълване на екипа си търсим отговорен и организиран специалист за позиция Отговорник "Митническа обработка".

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Представлява дружеството пред компетентните органи - Агенция "Митници" и териториалните ѝ дирекции.
 • Подава митнически декларации.
 • Извършва цялостен анализ и обработка на документи, свързани с митнически процедури.
 • Подготвя всички необходими документи и информация и ги представя в срок пред митническите учреждения.
 • Осигурява компетентна консултация и предлага оптимални решения по отношение на митническите режими, свързаните с тях документи и допълнителни действия.
 • Отчита търговските операции на дружеството в специализиран софтуер - SAP.
 • Участва в извършването на оперативната търговска дейност на дружеството. 

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше образование и минимум 3 - годишен доказан практически опит в областта на митническите въпроси или завършено успешно обучение във връзка с митническото законодателство, осигурено от някоя от следните организации:

- митнически орган на държава членка;
- учебно заведение, признато от митническите органи или от орган на държава членка, отговарящ за професионалното обучение, за целите на предоставяне на такава квалификация;
- професионална или браншова асоциация, призната от митническите органи на държава членка или акредитирана в Съюза за целите на предоставяне на такава квалификация.

 • Квалификации в областта на енергетиката и/или счетоводството ще се считат за предимство.
 • Компютърни умения - много добри умения за работа с MS Office, работа със специализиран софтуер за обработка на митнически документи.
 • Много добро владеене на английски език. Втори чужд език ще се счита за предимство.
 • Комуникативност, организираност и работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Кандидатствай Виж всички