Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Енергетик

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз, с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип прецизен и отговорен специалист за позиция "Енергетик".

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Ръководи, координира и контролира цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на енергийните съоръжения и мрежи в предприятието.
 • Изготвя графици за ремонт, профилактика и текущо обслужване на енергийните съоръжения и мрежи.
 • Изготвя ежедневен график за работата на Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия /ИКПТЕЕ/.
 • Организира постоянен контрол за правилната експлоатация на енергийните съоръжения и мрежи и тяхната безопасност при работа.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование- магистър в спец. "Електрообзавеждане на промишлени предприятия", "Електрически мрежи и централи", "Автоматизация" и др.
 • Професионален опит - може и млад специалист.
 • Познаване на нормативната уредба в областта на здравословни и безопасни условия на труд ще се счита за предимство.
 • Умения за работа с MS Office.
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Свидетелство за управление на МПС ще се счита за предимство.
 • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички