Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Младши юрисконсулт

Вестител БГ е българо-гръцки телекомуникационен оператор, част от Групата Овергаз. Ние сме един от първите инфраструктурни оператори, национален лидер на пазара на корпоративни IT и телеком услуги от 2004 година.

В съответствие с нашата стратегия за развитие и бързо нарастващите нужди на телеком и IT пазара, търсим Младши юрисконсулт за нашия екип.

Какви ще бъдат Вашите отговорности:

 • Изготвяне и съгласуване на договори и анекси към тях;
 • Участие в процедури по събиране на вземания;
 • Изготвяне на нотариални покани и друга кореспонденция;
 • Участие в изпълнителни дела и искови производства;
 • Изготвяне на документи за обществени поръчки.

От какъв професионалист имаме нужда:

 • Висше образование: Право;
 • Успешно положен изпит за професионална квалификация;
 • Минимум шест месеца професионален опит в сферата на търговското право;
 • Отлично умение за работа с MS Office;
 • Писмен и говорим английски на работно ниво.
 • Умение за работа в екип и самостоятелно;
 • Умение за работа под напрежение;
 • Желание за развитие и усъвършенстване;
 • Решителност, гъвкавост и адаптивност;
 • Отлични комуникативни умения.

Какво Ви предлагаме:

 • Да станете част и да придобиете опит от национален лидер на IT и телком пазара;
 • Отлична среда за отговорни и амбициозни личности, които търсят бизнес предизвикателства и конкурентно кариерно предимство;
 • Резултатно ориентирана, иновативна компания, основана на позитивния лидерски стил и комуникация.

Как да кандидатствате:

Ако предложението ни Ви допада и виждате възможност за развитие – за нас и за Вас, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу.


Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.  Желаем Ви успех!

 

Кандидатствай Виж всички