Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Техник “Проучване за изграждане и монтаж на съобщителни съоръжения“

Вестител БГ е българо-гръцки телекомуникационен оператор, част от Групата Овергаз. Ние сме един от първите инфраструктурни оператори, национален лидер на пазара на корпоративни IT и телеком услуги от 2004 година.

В съответствие с нашата стратегия за развитие и бързо нарастващите нужди на телеком и IT пазара, търсим Техник “Проучване за изграждане и монтаж на съобщителни съоръжения“ за нашия екип.

Какви ще бъдат Вашите отговорности:

  • Извършване на огледи и оценки на състоянието на обща и специализирана съобщителна инфраструктура за целите на изграждане на съобщителни мрежи и съоръжения (оптични мрежи, безжични мрежи, канални мрежи и съоръжения към тях).
  • Реализиране на проекти по изграждане и рехабилитация на канални мрежи, оптични мрежи, безжични мрежи, сградни съобщителни мрежи, както и прилежащите им съоръжения.
  • Други конкретно възложени задачи, свързани с позицията.

От какъв професионалист имаме нужда:

  • Средно или средно професионално образование със специалност в електроизграждане и електроинсталации, слаботокови инсталации.
  • Валидно свидетелство за правоуправление на автомобил, кат. В.
  • Умение за самостоятелна работа и работа в екип.
  • Отговорност при изпълнение на поставените задачи.

Как да кандидатствате:

Ако предложението ни Ви допада и виждате възможност за развитие – за нас и за Вас, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу.


Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.  Желаем Ви успех!

Кандидатствай Виж всички