Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Старши експерт "Аварийна служба"

"Овергаз Мрежи" АД търси организиран и инициативен кандидат с желание за развитие в процес "Аварийна служба", който да се присъедини към екипа на компанията като дежурен диспечер.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Сменен режим на работа в процес "Аварийна служба", която включва:

 • Изпълняване задълженията на дежурен диспечер от Диспечерски център, съгласно Наредба № 12 за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителната мрежи.
 • Изготвяне на отчети за потреблението на природен газ.
 • Изготвяне на заявки за природен газ.
 • Управление на режимите на газоразпределителните мрежи- работен, авариен, ограничителен.
 • Систематизиране и анализ на данните за разход и технологичните параметри на природния газ, получавани чрез SCADA  системи.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше инженерно или средно техническо образование. Образование в областта на газоснабдяването ще се счита за предимство.
 • Професионален опит - в областта на газоснабдяването.
 • Компютърни умения – MS Office (Word, Excel).
 • Владеенето на английски на работно ниво ще се счита за предимство.
 • Умения за взимане на решения и психологическа/ емоционална устойчивост, умения за планиране и организиране на работния процес, анализ и систематизация, умения за работа в екип и ефективна комуникация, инициативност и стремеж към професионално развитие.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 

 • Възможност за кариерно развитие и повишаване на квалификацията.
 • Допълнителни социални придобивки - базисният пакет на социалната програма на компанията включва:
 1. Застраховка „Живот”.
 2. Финансово подпомагане от компанията на служители за отглеждане на дете до 2 години, на самотни родители и при раждане на дете.
 3. Ежегодни профилактични прегледи, допълнително здравно осигуряване и медицинско обслужване на работното място.
 4. Възможност членовете на семействата на служителите да ползват същия здравен пакет (с изключение на профилактичните прегледи) при същите ценови условия, договорени от компанията.
 5. Консумация на различни видове минерална, изворна и трапезна вода в офиса.
 6. Достъп до качествена образователна услуга (частно училище и частна детска градина) на децата на служители посредством субсидиране на разходите в Българско школо - гр. София.
 7. Договорни отношения за преференциални цени с доставчик на карти за спорт.
 8. До 4 дни допълнителен платен годишен отпуск за Коледно-новогодишните празници.
 9. Корпоративни карти за отстъпка.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички