Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Монтьор "Поддръжка на инсталации и оборудване"

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип отговорен специалист за позиция Монтьор „Поддръжка на инсталации и оборудване“.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Извършва необходимите операции по топлотехническите съоръжения, свързани с монтиране, свързване, пускане и настройка на измервателната апаратура, сервомеханизми, електронни и автоматични устройства в абонатните станции.
 • Извършва текущ, периодичен преглед, основен ремонт и профилактика на монтирани машини и съоражения.
 • Извършва необходимите операции по техническите съоражения, свързани с пускането и настройката на оборудването.Осигурява безаварийна и надеждна работа.
 • Осигурява нормално функциониране и правилна експлоатация на машини и съоражения.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Средно - специално (техническо) или висше образование с техническа насоченост.
 • Професионален опит - може и млад специалист.
 • Огнярска правоспособност ще се счита за предимство.
 • Владеене на MS Office.
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Свидетелство за управление на МПС - ще се счита за предимство.
 • Прецизност и отговорност, организираност, умения за работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

 

Кандидатствай Виж всички