Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Сервизен център" за гр. София

 

"Овергаз Мрежи" АД търси отговорен кандидат с желание за развитие в експлоатацията и поддръжката на газоразпределителни мрежи, който да се присъедини към екипа на Серизен център в гр. София.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Поддръжка на газовата инфраструктура и аварийната готовност- познава топологията на газоразпределителната мрежа /ГРМ/ и елементите й, извършва ремонт и подмяна на аварирали елементи. Отбелязва извършените дейности по ГРМ. Информира диспечерите за отстраняването и локализирането на аварии, участва в изготвянето на документации, свързани с аварии.
 • Диагностика и сервиз- изпълнява работи по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ.
 • Измерване и отчитане- изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване. Изпълнява дейности по присъединяване на потребители към ГРМ.
 • Управление на качеството- изпълнява дейности, свързани с проверка качеството на газа.
 • Управление на капацитета- изпълнява дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждане на отчетите в база данни.
 • Изпълнява сервиза на сградни газови инсталации, битови газови инсталации и монтаж на газови уреди.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше или средно техническо образование- специалност „Газова техника” ще се счита за предимство.
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство.
 • Компютърни умения – добро владеене на MS Office.
 • Езикова подготовка – владеене на английски и/ или руски език на работно ниво ще се счита за предимство.
 • Шофьорска книжка.
 • Отговорност, умения за ефективна комуникация и работа в екип.

 

ПРИДОБИВКИ:

Базисният пакет на социалната програма на компанията включва:

 • Застраховка „Живот”.
 • Финансово подпомагане от компанията на служители за отглеждане на дете до 2 години, на самотните родители и при раждане на дете.
 • Ежегодни профилактични прегледи, допълнително здравно осигуряване и медицинско обслужване на работното място.
 • Възможност членовете на семействата на служителите да ползват същия здравен пакет (с изключение на профилактичните прегледи) при същите ценови условия, договорени от компанията.
 • Консумация на различни видове минерална, изворна и трапезна вода в офиса.
 • Достъп до качествена образователна услуга (частно училище и частна детска градина) на децата на служители посредством субсидиране на разходите в Българско школо.
 • Договорни отношения за преференциални цени с доставчик на карти за спорт.
 • До 4 дни допълнителен платен годишен отпуск за Коледно-новогодишните празници.
 • Корпоративни отстъпки.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех. 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

 

Кандидатствай Виж всички