Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ". Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Специалист "КИП и А"

„Топлофикация” АД - гр. Монтана е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство и разпределение на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип отговорен специалист с желание за работа.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Извършва текущ и периодичен преглед, текущ, авариен и основен ремонт на машини и съоръжения.
  • Извършва необходимите операции по техническите съоръжения, свързани с пускането и настройката на газовите горелки, измервателната апаратура и автоматичните устройства.
  • Изготвя документация за резултатите от ремонтите, настройките и комплексните изпитвания на измервателната апаратура и автоматичните устройства.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше техническо или средно техническо образование в сферата на електротехниката, електрониката или автоматизацията.
  • Всички допълнителни квалификации, съотносими към длъжността, ще се считат за предимство.
  • Професионален опит на подобна позиция ще се счита за предимство.
  • Компютърна грамотност, както и владеене на английски език ще се счита за предимство.
  • Свидетелство за управление на МПС - кат. B.
  • Прецизност и отговорност, организационни умения, умения за ефективна комуникация и работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук

Кандидатствай Виж всички