Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ". Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Проектант "Газови мрежи и инсталации" за гр. София

 „Овергаз Проект“ ЕООД, специализирана в извършването на проектантски дейности, търси отговорен и прецизен специалист за позицията Проектант "Газови мрежи и инсталации"  за гр. София.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Изработва проекти в област инвестиционно проектиране в съответната фаза на проекта съобразно технологични критерии, нормативни изисквания и фирмени работни документи, като за целта:

 • извършва маркетингови и технически проучвания на територии с инвестиционни намерения;
 • обосновaва технически решения за разполагане на мрежата при пресичане на изкуствени и естествени препятствия;
 • изработва чертежи;
 • нанася данни за мрежите в ГИС;
 • изготвя обяснителна записка от проекта;
 • изготвя количествени сметки и спецификации;
 • упражнява авторски надзор, подписва актове и протоколи;
 • обработва, оформя и разпечатва, при необходимост, самостоятелни схеми, карти и други графични материали, свързани с дейността на звеното;
 • подготвя задания и изходни данни до други звена в дружеството или до подизпълнители.

2. Подписва и подпечатва със собствен печат проектите, които е разработил за удостоверяване съответствието им с нормативните и фирмени изисквания.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше инженерно образование, магистърска степен в специалност, свързана с изучаване на газови технологии.
 • Пълна проектантска правоспособност.
 • Познания в специализираната нормативна уредба.
 • Професионален опит в проектиране на мрежи и инсталации.
 • Компютърна грамотност- умение за работа с CAD програми (AutoCad, MCAD и др.).
 • Шофьорска книжка и възможност за пътувания в командировки в страната.
 • Умения за работа в екип, оперативност и прецизност. 

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех. 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

 

Кандидатствай Виж всички