Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Еколог

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип организиран и отговорен специалист с желание за развитие в сферата на екологията.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Отговаря за подпомагане процеса на формиране на екологичната политика на дружеството.
 • Следи и отговаря за спазване на законодателството в областта на екологията.
 • Анализира химичните анализи по целия технологичен процес.
 • Отговаря за реализацията на екологичните проекти и изготвя екологични оценки и анализи.
 • Участва в изготвянето на документацията за ОВОС, оценка на съвместимостта със защитени зони.
 • Взима дейно участие и предлага предприемането на дейности, свързани с повишаване на енергийната ефективност на дружеството.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше образование със степен бакалавър или магистър - специалност „Инженерна екология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Химия“ или подобна.
 • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.
 • Компютърна грамотност - много добро владеене на MS Office.
 • Езикова подготовка - владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Свидетелство за управление на МПС - кат. B ще се счита за предимство.
 • Познаване на Нормативната уредба в областта на здравословните и безопасни условия на труд ще се счита за предимство.
 • Умения за организиране, прецизност, отговорност и умения за работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички