Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Разчети с доставчици"

Овергаз е най-голямата частна компания, която инвестира в областта на природния газ в България и привлича все повече специалисти, които желаят да започнат работа в сферата на енергетиката. Вече повече от 30 год. водещи за нас са лоялността и прозрачността в работата.

Ние от Овергаз вярваме, че мисията на човек е да бъде полезен и само създавайки за другите, може да изгражда себе си.

Още от самото създаване на компанията Овергаз инвестира дългосрочно в собствени проекти, насочвани към обществото. Важни елементи на всички тези инициативи са съпричастността, лидерството, участието и ангажираността на служителите.

Ако Вие сте комуникативна личност с аналитично мислене и внимание към детайла, имаме интересно предложение за Вас. Ние търсим опитен професионалист, който да се присъедини към екипа ни като Експерт "Разчети с доставчици".

 

Описание на длъжността:

  • Осчетоводява първични счетоводни документи – фактури, материални запаси, работни заплати, дълготрайни активи;
  • Участва в инвентаризации;
  • Изготвяне на справки за НАП, НОИ, НСИ;
  • Осигурява синтетично и аналитично счетоводно отчитане.

 

От Вас очакваме:

  • Висше образование – специалност „Счетоводство“;
  • Минимум 3 години опит като счетоводител;
  • Допълнителни квалификации – обучения по МСФО;
  • Компютърни умения – умения за работа с Ажур и/или SAP-ERP, MS Office;
  • Умения за работа в екип и ефективна комуникация, организираност и прецизност, познаване на законодателството.

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички