Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Планиране, цени и анализи"

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз, с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип организиран и отговорен специалист за позиция Експерт „Планиране, цени и анализи”. Ангажиментът е със срочен характер за период от 1 година.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Участва в изготвянето и периодичните актуализиции на краткосрочния и дългосрочен бизнес план на дружеството.
 • Участва в изготвянето на тримесечните отчети на изпълнението на краткосрочния бизнес план и заложените в тях показатели.
 • Отговаря и подпомага процеса на изработване и актуализация на цени на топлинна и електрическа енергия и представяне пред КЕВР.
 • Участва в организиране процеса на годишно счетоводно приключване на Дружеството.
 • Участва и изготвя отчети за провеждане на инвентаризации.
 • Отговаря за организиране и изпълнение на финансовата дейност на дружеството.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование, степен Магистър със специалност „Финанси”, „Счетоводство и контрол“, „Планиране и прогнозиране“ или др. сходна.
 • Опит по специалността минимум 3 години.
 • Много добро владеене на MS Office.
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички