Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ". Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Сервизен център"- гр. Пазарджик

"Овергаз Мрежи" АД търси отговорен кандидат с желание за развитие в експлоатацията и поддръжката на газоразпределителни мрежи, който да се присъедини към екипа на един от Серизните центрове на "Овергаз Мрежи" АД в гр. Пазарджик.
 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Поддръжка на газовата инфраструктура и аварийната готовност- познава топологията на газоразпределителната мрежа /ГРМ/ и елементите й, извършва ремонт и подмяна на аварирали елементи. Отбелязва извършените дейности по ГРМ. Информира диспечерите за отстраняването и локализирането на аварии, участва в изготвянето на документации, свързани с аварии.
 • Диагностика и сервиз- изпълнява работи по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ.
 • Измерване и отчитане- изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване. Изпълнява дейности по присъединяване на потребители към ГРМ.
 • Управление на качеството- изпълнява дейности, свързани с проверка качеството на газа.
 • Управление на капацитета- изпълнява дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждане на отчетите в база данни.
 • Изпълнява сервиза на сградни газови инсталации, битови газови инсталации и монтаж на газови уреди.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше или средно техническо образование- специалност „Газова техника” ще се счита за предимство.
 • Опит на подобна позиция, както и умение за заваряване на полиетиленови/стоманени тръби ще се считат за предимство.
 • Компютърни умения – добро владеене на MS Office.
 • Езикова подготовка – владеене на английски и/ или руски език на работно ниво ще се счита за предимство.
 • Шофьорска книжка.
 • Отговорност, умения за ефективна комуникация и работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех!

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Кандидатствай Виж всички