Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Контролно- измервателни прибори и автоматика /КИПиА/"

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз, с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип организиран и отговорен специалист за позиция Експерт "Контролно- измервателни прибори и автоматика /КИПиА/".

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Извършва текущ и периодичен преглед, текущ, авариен и основен ремонт на машини и съоръжения.
  • Извършва необходимите операции по техническите съоръжения, свързани с пускането и настройката на измервателната апаратура и автоматичните устройства, ремонтира и проверява отделни измервателни и автоматични устройства и електронна апаратура с голяма сложност и комплексно изпитва системи от такива.
  • Открива и отстранява дефектите и контролира нормалното функциониране и правилната експлоатация на КИПиА, както и на апаратури, уредби, табла и прибори.
  • Изготвя документация за резултатите от ремонтите, настройките и комплексните изпитвания на измервателната апаратура, автоматичните устройства и електронната апаратура.
  • Извършва пресмятане и регулиране на параметрите за пренастройка на измервателната апаратура, атоматични устройства и електронна апаратура.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Средно- специално или висше техническо образование- специалност "Автоматизация и КИП", "Автоматика и информационни технологии", "Автоматика, информационна и управляваща техника", "Електроника и микроелектроника", "Индустриална електроника и компютърна техника", "Електроника" или "КИПиА".
  • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.
  • Много добро владеене на MS Office.
  • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
  • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички