Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Диспечер „Електро- и топлопроизводство и топлопреносна мрежа”

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз, с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип организиран и отговорен специалист за позиция Диспечер „Електро- и топлопроизводство и топлопреносна мрежа”.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Ръководи правилното протичане на производствения процес, като осигурява работа на ко–генератора и водогрейните котли с оптимални технико–икономически показатели;
  • Стриктно спазва правилата за работа, като оператор на топлоснабдителна система;
  • Осъществява ежедневен оперативен контрол по координация на работата, спазването на трудовата и технологична дисциплина и правилата за безопасност на труда;
  • Взема участие във всички зависещи от него мерки за отстраняване на откритите нарушения, недостатъци в експлоатацията на съоръженията и в организацията на персонала в смяната;
  • Работа на сменен режим.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше техническо образование със специалност „Ел. енергетика”, „Ел. централи и мрежи”, „Топлоенергетика” или  „Топлотехника” и подобни;
  • Професионален опит - може и млад специалист;
  • Отлични умения за работа с MS Office;
  • Езикова подготовка - ще се счита за предимство.
  • Прецизност, отговорност, лоялност, организираност, коректност, умение за работа в екип.

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички