Компенсации за месец май 2022

Уважаеми клиенти,
Информираме Ви, че на 16.05.2022 г. на проведена среща на премиера г-н Кирил Петков с работодателските организации и синдикатите бяха обявени мерки за замразяване на цената на природния газ към крайните потребители до нивото на месец април.
Новата доставна цена на природния газ в размер на 162,17 лв. без ДДС за м. май 2022 г. е с 13.7% по-висока от тази за м. април – 142,59 лв. без ДДС. Това повишение ще бъде компенсирано, като се запазват в пълния си размер компенсациите за битови клиенти, приети с решение № 202/06.04.2022 г. на Министерски съвет за месец април – 51,32 лв. за 1 МВтч. Към тях се прибавя компенсация в размер на 100% от повишението на цената за м. май в размер на 19,58 лв. за 1 МВтч. Така общата стойност на компенсацията за месец май е 70,90 лв. за 1 МВтч. С тази компенсация битовите клиенти ще заплащат за месец май крайна цена от 163,30 лв. с ДДС за 1 МВтч., с включени разходи за разпределение, пренос и достъп.
Небитовите клиенти ще получат компенсация в размер на 19,58 лв. за всеки един МВтч. По този начин цената на природния газ за небитовите потребители се запазва в същия размер, както месец април – доставна цена на природния газ в размер на 146,03 лв. без ДДС с включени пренос и достъп през мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, и цени за разпределение и снабдяване спрямо ценовата група на отделните клиенти.
Благодарение на предоставените компенсации, природният газ запазва своето ценово предимство спрямо електроенергията за битовите и небитовите потребители.

Други новини