Технически контрол

Услугата „Технически контрол“ гарантира спазването на определени нормативни изисквания и правила, които осигуряват безопасното използване на Вашите газови уреди и инсталация.

Осигуряването на технически надзор веднъж годишно е задължително за всяко газифицирано домакинство.

Можете да заявите извършване на техническа проверка като се свържете с Националния телефон за обслужване на клиенти 0700 11 110.