Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – Разград” АД

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Топлофикация-Разград“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – Разград” АД
и преминаване от регулиран на свободен пазар”.

Краен срок за представяне на предложения за участие: 29.06.2020 г., 17:30 часа.

E-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки