Доставка и монтаж на автоматични йоннообменни филтри за нуждите на „Топлофикация – Разград” АД

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

Тръжната комисия към „Ес Дий Проджект“ EАД Ви кани за участие в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на автоматични йоннообменни филтри за нуждите на „Топлофикация – Разград” АД”

Краен срок за представяне на предложения за участие: 19.08.2022 г., 17:00 часа.
e-mail за въпроси: [email protected].

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки