Доставка на двигателно масло Мобил Пегасус 705 за Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ)

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Топлофикация Разград“ АД Ви кани да участвате в ограничена процедура с предмет „Доставка на двигателно масло Мобил Пегасус 705 за Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ)“.

Краен срок за представяне на предложенията е 23.01.2024 г., 17:00 часа, в платформа Auxionize, тел. за консултация за регистриране в платформата 0888 041527
e-mail за въпроси: [email protected].

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки