Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на модернизация на фасадите на офис сградата на „Овергаз Инк.“ АД

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Овергаз Инк.“ АД Ви кани да участвате в открита процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на модернизация на фасадите на офис сградата на „Овергаз Инк.“ АД”. Поръчката включва избор на изпълнител за проектиране с последващо изпълнение на реконструкция и модернизация на фасадите на офис сградата на „Овергаз Инк.“ АД .

Срокът за представяне на предложенията за участие се удължава до 17:30 часа на 20 декември 2019 г.

E-mail за въпроси: procurement@overgas.bg

обратно към всички поръчки