Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на модернизация на фасадите на офис сградата на „Овергаз Инк.“ АД

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Овергаз Инк.“ АД Ви кани да участвате в открита процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на модернизация на фасадите на офис сградата на „Овергаз Инк.“ АД”. Поръчката включва избор на изпълнител за проектиране с последващо изпълнение на реконструкция и модернизация на фасадите на офис сградата на „Овергаз Инк.“ АД .

Краен срок за представяне на предложения за участие в процедурата: 29.11.2019 г., 17:30 часа.

E-mail за въпроси: procurement@overgas.bg

обратно към всички поръчки