Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2020 г.

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Овергаз Мрежи“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2020 г.”:

Краен срок за представяне на предложения за участие: 13.07.2020 г., 17:30 часа.

E-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки